Strategy

Hoe kan je gamification inzetten om je strategie te gaan laten leven? Te denken valt aan verschillende toepassingen:

  • Een jaarlijkse kickoff om iedereen scherp te krijgen
  • Een implementatie van een nieuwe strategie
  • Een meerjarenplan laten leven door periodiek met een game terug te komen op de voortgang
  • Faciliteer met behulp van gamification technieken sessies en breng discussie op gang

UP Digital heeft ervaring en bewezen concepten met bovengenoemde invullingen. Wij helpen om strategie te implementeren, tot leven te brengen en met impact door te voeren.